Preventie

Preventie zorgt ervoor dat meer intensieve hulpverlening voorkomen kan worden. Hierbij reiken wij u handvatten aan hoe het beste om te gaan met (overmatig) gamegebruik. We zien dat veel jongeren beginnen met een spel steeds meer gaan gamen en uiteindelijk veel uren per dag aan het gamen zijn.

Houd contact met je kind

Praat regelmatig met je kind over verschillende onderwerpen, ook luchtige onderwerpen. Toon belangstelling voor kleine en grote dingen en gebeurtenissen. Zo ontstaat er een goede verbinding tussen u en uw kind. Zorg er ook voor dat je weet wie hun vrienden zijn en wat ze doen in hun vrije tijd. Een band met je kind is namelijk erg belangrijk. Zo’n basis zorgt ervoor dat je kind je in vertrouwen neemt als er problemen zijn. Als er dan zorgen zijn over gamegebruik kan dit ook een onderwerp van gesprek zijn. Als je kind onhandige keuzes maakt of zich niet aan afspraken houdt ben je er sneller bij om samen naar een oplossing te zoeken.

Informeer jezelf

Zoek naar informatie over gamen. Het is ook mooi om dat samen met je kind te doen. Als je goed weet wat je kind doet, kun je ook beter aangeven waarom en waar je grenzen liggen.

 

 1. Verdiep je in de spellen die je kind speelt of graag wil spelen.
 2. Informeer jezelf over gamen.
  • Ken de risico’s en de effecten, zowel positief als negatief.
  • Informeer bij je kind wat hij zo leuk vindt aan gamen.
  • Vraag aan je kind waarom hij specifiek dat spel wil spelen.
 1. Gevoelig voor gamen.
  • Kinderen met AD(H)D, Autisme, of een Licht Verstandelijke Beperking zijn gevoeliger voor (overmatig) gamegebruik.
  • Kinderen met een VMBO niveau zijn gevoeliger voor (overmatig) gamegebruik dan kinderen met een HAVO of VWO niveau.
  • Zorgen in het gezin/systeem hebben een negatieve invloed op (overmatig) gamegebruik.

 

Wat maakt gamen zo aantrekkelijk?

Er gaat veel geld om in de game industrie. In 2021 ging het om 180 miljard dollar! Er wordt dan ook alles aan gedaan om gamers te boeien en te binden. Het is goed om je hierin te verdiepen en dit te doorzien.

Stel grenzen

Van jongs af aan is het van belang om grenzen te stellen. Ook oudere kinderen/jongeren hebben dit nodig. Denk hier samen met je kind over na. Je kan het volgende model gebruiken om met je kind het gesprek aan te gaan over wat wel en niet kan op het gebied van gamen:

 1. Bespreek met je kind waar je grenzen liggen en waarom je deze hanteert.
 2. Denk na over de tijdsverdeling in het licht van je christen zijn.
 3. Spreek ook eens met andere ouders welke regels zij hanteren.
 4. Bespreek met je kind wat er gebeurt als hij zich niet aan de regels houdt.
 5. Het overschrijden van grenzen is kind-eigen, kinderen proberen hoever ze kunnen gaan. Juist dan is duidelijkheid belangrijk.
 6. Gebruik middelen om de gametijd (op de smartphone) beperkt te houden. Hier zijn handige apps voor zoals: Familylink (gratis), Schermtijd (Apple) en Qustodio.
 7. Wil je jezelf, eventueel samen met een of meer vrienden, beschermen tegen pornografische content? Installeer dan de app van Covenant Eyes. Deze app werkt op basis van beeldherkenning en is de meest effectieve wijze van bescherming die er op dit moment beschikbaar is.

Hulp nodig?

Neem hiervoor contact op met je mentor of zorgcoördinator. Je kunt je ook rechtstreeks aanmelden bij onze hulpverlening. Wij beschikken over deskundige coaches, maatschappelijk werkers en psychologen, en helpen je graag verder.

Benieuwd naar jouw situatie

20 vragen die inzicht geven in jouw gamegebruik.