Hulpverlening

Een forse groep mensen gamet erg veel (14 uur per week of meer) en raakt in de problemen door overmatig gamegebruik. Een beperkte groep gamet extreem veel (23 uur per week of meer). Bij dit aantal uren is er sprake van een ernstige vorm van verslaving. Hieronder een overzicht van het gamegebruik in Nederland verdeeld tussen jongens en meisjes.

Wat zijn de signalen voor overmatig gamegebruik?

Bij overmatig gamegebruik is het moeilijk om controle te houden over het gamen. Gamen kan een manier zijn om problemen in het dagelijks leven uit de weg te gaan. Iemand kan bijvoorbeeld te veel gamen omdat er problemen zijn in het gezin. Of omdat het op school niet goed gaat. Als er sprake is van overmatig gamegebruik, kan minderen of (tijdelijk) stoppen met gamen erg moeilijk zijn!

 • Er wordt veel tijd aan besteed (meer dan 14 uur per week).
 • Andere activiteiten worden verwaarloosd (werk, school, sociale activiteiten).
 • Niet kunnen stoppen met gamen.
 • Langer en meer gamen dan je van plan was.
 • Aanhoudende gevoelens van eenzaamheid, gespannenheid en somberheid.
 • Minder goed voor jezelf zorgen, zoals te weinig slapen of te weinig eten.
 • Het dag- en nachtritme wordt omgedraaid.
 • Niet of minder aanwezig bij gezinsmomenten.
 • Sociaal isolement: veel online vrienden, gewone vriendschappen worden verwaarloosd.
 • Gamen gebruiken om negatieve gevoelens (hulpeloosheid, schuld, angst) minder of niet te voelen.

Wat kun je doen als betrokkene?

 • Verdiep je in het gamegedrag, waarom gamet iemand, waarom dat specifieke spel? Ga naast iemand zitten en vraag door: wie, wat, waarom, waar….
 • Houd het gamegedrag in de gaten door o.a. te letten op het aantal uren en welke games er gespeelt worden.
 • De gamer helpen om meer controle over zijn gedrag te krijgen.
 • De onderliggende problemen van angst en eenzaamheid aanpakken.
 • Helpen met het ontplooien van nieuwe activiteiten, hobby’s, relaties met familie etc. Als iemand zomaar stopt met gamen valt deze persoon in een gat.
 • Stel grenzen (zie ook het onderdeel preventie op deze site).
 • Schroom niet om hulp te zoeken. Dit kan zowel voor de gamer als voor de betrokkene.

Wat kun je doen als gamer?

 • Ga het gesprek aan met je ouders/verzorgers, vriend, mentor of hulpverlener.
 • Probeer erachter te komen waarom je gamet.
 • Stel jezelf grenzen qua tijd en inhoud.
 • Probeer andere activiteiten te ontwikkelen.
 • Kom je er zelf niet uit, zoek dan hulp.
 • Denk na over je tijdsverdeling in het licht van je christen zijn.

Hulp nodig?

Neem hiervoor contact op met je mentor of zorgcoördinator. Je kunt je ook rechtstreeks aanmelden bij onze hulpverlening. Wij beschikken over deskundige coaches, maatschappelijk werkers en psychologen, en helpen je graag verder.

Benieuwd naar jouw situatie

20 vragen die inzicht geven in jouw gamegebruik.